pl
Consorfrut
pl

RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszelkie dokumenty związane z RODO w spółce Consorfrut Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Christo Botewa 4 30-798 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000205046, REGON: 356817366, NIP: 6792797252, kapitał zakładowy 400000 PLN (wpłacony 400000 PLN), znajdują się po kliknięciu w poniższe linki: