slider Consorfrut
Exportations Exportations Exportations Exportations Exportations Exportations Exportations
  • pl
  • en
  • fr
  • ru
  • es
  • it

Calendrier des produits

  I. II. III. IV. V. VI VII. VIII. IX. X. XI. XII
ExportationsApple
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsPrune            
 
 
 
 
   
ExportationsPoire
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ExportationsCerise          
 
 
 
       
ExportationsOignon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsCarotte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsCéleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsPersil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsChou-rave          
 
 
 
 
     
ExportationsOignon rouge
 
 
 
 
       
 
 
 
 
ExportationsChou-fleur      
 
 
 
 
 
 
 
   
ExportationsChou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsChou rouge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsBrocoli          
 
 
 
 
 
   
ExportationsChou de Milan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsChou chinois
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsTomato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsPoivron rouge            
 
 
 
 
   
ExportationsRameau de tomates  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ExportationsPoivron vert            
 
 
 
 
   
ExportationsPoivron jaune            
 
 
 
 
   
ExportationsPoivrons orange            
 
 
 
 
   
ExportationsConcombre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ExportationsLaitue verte        
 
 
 
 
 
     
ExportationsLaitue iceberg        
 
 
 
 
 
     
 
Certyfikat 1
Certyfikat 2
Certyfikat 3